Bitfinex و Tether در مورد پرونده برجسته علیه Tether با دفتر دادستان کل نیویورک توافق کردند. مقامات نیویورک ادعا کردند که Tether میزان پشتیبانی کوین های Tether ( USDT ) را با وثیقه فیات نادرست معرفی کرده است .

برای تسویه حساب ، Bitfinex و Tether نیاز به پرداخت ۱۸٫۵ میلیون دلار خسارت به ایالت نیویورک و ارائه گزارش دوره ای از ذخایر خود دارند. شرایط حل و فصل دستور Bitfinex و هر گونه معاملات بین این دو شرکت، و همچنین ارائه گزارش عمومی باید طی دو سال آینده هر سه ماه ارائه شود.

سرانجام ، این توافق همچنین به Bitfinex و Tether نیاز دارد تا خدمات رسانی به مشتریان در ایالت نیویورک را متوقف کنند.

جریمه تسویه حساب ۱۸٫۵ میلیون دلار در حال حاضر بخش بسیار کمی از کل USDT موجود است که تقریبا ۳۵ میلیارد دلار است.